امروز دوشنبه 22 اسفند برای تیوب سواری ، به جاده چرم کهنه رفتیم. هوا آفتابی و بسیار عالی بود. این آدم برفی رو هم با زحمت زیادی درست کردیم. جاتون خالی

بقیه تصاویر در ادامه مطلب...