مراسم دعای توسل امشب راس ساعت 8  در منزل آقای قُربانیان برگزار شد. تعداد 20 نفر از چـَرَمی های مقیم کلات و مشهد و همچنین بعضی از ساکنین روستا در این مراسم حضور داشتند.

مراسم بعدی در مسجد روستا برگزار می شود.