عذر خواهی بابت این همه تاخیر... علتش ویروسی شدن سیستم و پاک شدن نرم افزارها بود که متاسفانه بک آپی هم موجود نبود.

بالاخره سیستم راه افتاد

انشا ا... امشب آپدیت میشیم