تقی آباد و سر جنگل - روز جمعه 15 اردیبهشت - مرحله دوم انتخابات مجلس

تعداد عکسها 6


  روستای سر جنگل

سر جنگل

سر جنگل

بعد از عبور از این رودخانه ، به  روستای سر جنگل رسیدیم

مجتمع رهپویان ولایت - تقی آباد - پایان انتخابات - ساعت 21