دو وبلاگ زیر  که مربوط به روستای گرو  هستند به لینک دوستان اضافه شد.

وبلاگ دهکده فرود

وبلاگ یوسف ادبیان