کاردستی  یکی از دانش آموزان سال اول راهنمایی مدرسه راهنمایی شهید سپاهی چرم کهنه مربوط به درس حرفه و فن در سال تحصیلی 88-87 می باشد.که با کمترین امکانات وساده ترین وسایل، بهترین چیز رو ساخته.

حسین آقا به خوب نکته ای اشاره کرد -بله حسین آقا نمره کاملش رو گرفت 

بقیه عکسها در ادامه مطلب


نمای زیبایی از حاشیه جاده چرم کهنه در ابتدای بهار 88 - عکس از آقای احمد مردانی

10 خرداد 88 - آقای خسروی و آقای مردانی در حال رفتن به مدرسه

آبشار زیبای قــَــــــور کُن

سیل سال 89 - بچه ها در حال نجات ماشین آقای پیروی

22 فروردین 88 - عاقبت سرویس مدرسه

نماز جماعت

عروسی چرم نو - 1389

آقای حصامی راننده سرویس - در حال بستن زنجیر چرخ زمستان 86