(دختران)        روژان:روزها 

  روکسانا:زیبا رو      گِلاره : نور چشمی               ژالان : گل ژاله

بقیه در ادامه مطلب...


اسم دخترانه                                              اسم پسرانه

روژان: روزها،روشنایی،امید                             آرژین: آتش زندگی

روکسانا: زیبا رو                                             ئارتین: شعله‌ و گرمای آتش

گِلاره: نور چشمی ، عزیز و گرامی                     زانیار: دانش وَر، عالِم،اندیشمند

که ژال، کژال: زیبا/زیبا رو، آهو                         ئه‌رده‌وان: اردوان

ژالان: گل ژاله                                               سانان: بزرگ ایل             

ژالانه:  گیاهی زیبا و خودرو                              ژیوار: تمدن

ویان: دلربا                                                    ریوان: رهگذر

شیلان: نسترن کوهی                                    هیوا: امید و آرزو ( هم دختر هم پسر

روناک: زلال ، روشن                                       چیا: کوه،کوهستان 

روژین: مثل روز روشن                                    باپیر: پدربزرگ

روژینا : مانند روز                                            ئاسو: افق  

کانی: چشمه                                               ریناس: راه شناس

ژینو: زنده،زندگی                                           رامان: تحیر،در شگفت بودن 

گه‌لاویژ: ستاره شباهنگ،ماه مُرداد                   وریا: هوشیار

دیلان: نوعی رقص کردی                                  هیژا: گرامی،محترم

موژان: چشم زیبا و خواب آلود                          ئارتین: شعله و گرمای آتش

ژینا: زندگی بخش،زندگی                                          ئاراس: رود اَرَس

هیوا: امید و آرزو (هم دختر هم پسر)                           ئامیار: یار،یاور

ژینوس: نویسنده سرنوشت خود(کردی،فرانسوی)          ئاگرین: آتشین،آدم شجاع

سارال: روستای خوش آب وهوا نزدیک سنندج            

هانا: پناه،امید،نفس،فریاد                                                        

ژاوه: نوعی گیاه وحشی از تیره کاکوتی                    

ژیوار: نام کوهی در اورامان                                

دیلان: اسیر                                                 سیروان:  رودی در اورامان کردستان

ئاساره: ستاره (کُردی ایلامی) 

بوژان: بالیدن،رشد کردن،روستایی در ایلام                                  

کاژین: ؟؟؟ 

تارا: ستاره ، پارچه نازک و قرمز بر

روی سر عروس در کردستان (هندی،فارسی،کُردی)                                                                                                                           

                     

به نظر من زیباترین اسم دختر   شیلان          و زیباترین اسم پسر  آرژین .....

به نظر شما زیباترین اسم دختر و پسر کدومه؟؟؟؟؟؟؟؟