بقیه در ادامه مطلب...


باغ آقای علیرضا کشوری - روز معلم 21 اردیبهشت 86

باغ آقای علیرضا کشوری - روز معلم 21 اردیبهشت 86 - روستای چرم کهنه


 

17 اردیبهشت 81 - پرشو داشته باش تا بعد. هر چند بیشتر شبیه شیرجه تو آبه

 

 

 

17 اردیبهشت 81 - رودخانه کلات. البته الان که اصلا اسمش رودخانه نیس

 

 


 

باغ آقای کشوری 21-2-86 چرم کهنه

 

سال اول تدریس اردیبهشت 86 - کلاس اول مدرسه شهید سپاهی چرم کهنه

 

سال اول تدریس اردیبهشت 86 - کلاس دوم مدرسه شهید سپاهی چرم کهنه

 

سال اول تدریس اردیبهشت 86 - کلاس سوم مدرسه شهید سپاهی چرم کهنه

 

 

 

 

 


ده ورزی روستای نُـــغُــندر - 5 اردیبهشت 85 - همراه با استاد پژوهش و دورخشان

 

لابراتوار زبان -خرداد 85- استاد پژوهش

 

خرداد 85 - خوابگاه 12 اردیبهشت- تربیت معلم شهید بهشتی مشهد

 

 

ممنون از همراهیتون خدانگهدارقلب