با تشکر از آقای مردانی بابت ارسال این عکسها ( سال تحصیلی 88-1387 )

دانش آموزان کلاس سوم راهنمایی- سال تحصیلی 88-87

زنگ حرفه و فن- پخت کوکو سبزی

بقیه تصاویر در ادامه مطلب...


دانش آموزان کلاس اول راهنمایی- سال تحصیلی 88-87

 

دانش آموزان کلاس دوم راهنمایی- سال تحصیلی 88-87