ولتر می گوید: ما هرگز زندگی نمی کنیم ما همیشه در انتظار زندگی هستیم.

ما به جای آنکه همین امروز خوشحال باشیم به امید یک آینده خوب و خوش نشسته‌ایم و به همین خاطر امروزمان را از دست می‌دهیم.

ما وقت بیشتر می‌خواهیم، پول بیشتر می‌خواهیم، شغل بهتر می‌خواهیم، بازنشستگی می‌خواهیم، مسافرت و تعطیلات می‌خواهیم و امروز برای همین از دست خواهد رفت و ما به این مسئله اصلا توجهی نمی‌کنیم.

هنری وارد بیچر می‌گوید: مهم نیست در آینده چه چیزی پیش می‌آید اگر امروز می‌توانی غذا بخوری، از نور خورشید تابان لذت ببری و با دوستانت بگویی و بخندی پس خدا را شکر کن و از امروزت لذت ببر به گذشته نگاه نکن و به آینده کاری نداشته باش. تو از امروز خود مطمئنی پس این شانس بزرگ را از دست نده و قدر آن را بدان.

از اتفاقات بد گذشته درس بگیرید. نگرانی برای سلامتی انسان مضر است، کمکی به آینده نمی‌کند و گذشته را هم پاک نمی‌کند.

رالف والدوامرسون می‌گوید: هر روز را همان روز به پایان ببرید و کنار بگذارید، هر آنچه از دستتان برآمده است انجام داده‌اید آنها را فراموش کنید.

فردا روز دیگری است و باید با روحی بزرگ و توانایی وصف‌ناپذیر آن را آغاز کنید. هر روز را پیش از شروع روز بعد تمام کنید و دیواری محکم بین دیروز و امروز خود بکشید، این کا را با صبر و حوصله انجام دهید.

بودا می‌گوید: در گذشته زندگی نکنید و به آینده فکر نکنید، فکر خود را روی همین لحظه متمرکز کنید.

منبع:وب گردی2030