بقیه عکسها در ادامه مطلب


 

کاخ خورشید وسط تصویر

مسجد کبود گنبد ( مسجد جامع )