دوستان گرامی و عزیز. ترانه هایی که مشکل ( صدای ..... ) دارند لینک دانلود شان حذف شده مثل ترانه های خانم عباسی