این مراسم امروز  ( 17 اسفند 90 ) با حضور دانش آموزان مدرسه ابتدایی شهید صیامی و دانش آموزان مدرسه راهنمایی شهید سپاهی، برگزار شد.

حضور بچه های ابتدایی ، که حدود 90 نفر بودند ، مراسم رو زیبا تر  کرده بود .

 

عکسها در ادامه مطلب... تعداد عکس ها: 10


این مراسم قرار بود خیلی قبل تر از این ها  برگزار بشه

مراسم با تلاوت آیاتی از قرآن آغاز شد. بعد از آن ، آقای جهانی مدیریت مجتمع دقایقی  درباره اهمیت درس خواندن ، صحبت کردند.

نکته... شاید خودتون فهمیدین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اگه  نظر یادتون .............  رفت ... عیب نداره. گریهگریهگریه