روستای زیبای چَرَم کُهنه - کلات نادر

روستایی با حدود 300 خانوار کُــرمانج زبان در 165 کیلومتری شمال مشهد و 15 کیلومتری غرب کلات نادر تصاویر زیبایی از مناظر و جاذبه های زادگاه زیبایم روستای چَــرَم کُــهنه از توابع شهرستان کلات نادر در خراسان رضوی، و مطالب متنوع دیگر : تقدیم به شما

شهریور 94
1 پست
مرداد 94
1 پست
تیر 94
5 پست
خرداد 94
7 پست
اسفند 93
10 پست
بهمن 93
13 پست
دی 93
24 پست
آذر 93
17 پست
آبان 93
1 پست
مهر 93
3 پست
شهریور 93
1 پست
مرداد 93
2 پست
خرداد 93
9 پست
اسفند 92
24 پست
بهمن 92
11 پست
دی 92
6 پست
آذر 92
10 پست
آبان 92
11 پست
مهر 92
15 پست
شهریور 92
24 پست
مرداد 92
12 پست
تیر 92
24 پست
خرداد 92
11 پست
اسفند 91
31 پست
بهمن 91
10 پست
دی 91
15 پست
آذر 91
16 پست
آبان 91
11 پست
مهر 91
15 پست
شهریور 91
9 پست
مرداد 91
13 پست
تیر 91
37 پست
خرداد 91
32 پست
اسفند 90
12 پست
بهمن 90
3 پست
دی 90
3 پست
آذر 90
6 پست
آبان 90
4 پست
مهر 90
10 پست
شهریور 90
24 پست
مرداد 90
4 پست