محاسبه حقوق

از طریق همین فایل میزان حق التدریس فرهنگیان ، اضافه کاراداری و ضرایب بدی آب و هوا و کمترتوسعه یافته را نیزمی توانید محاسبه کنید.

فایل محاسبه افزایش مبلغ حقوق ۹۴ را اینجا دانلود کنید.

/ 0 نظر / 49 بازدید