از اون حرفا

یه روز یه گاو پاش میشکنه

کشاورزه  دامپزشک میاره میگه:اگه تا 3 روز نتونه وایسته گاو رو بکُشید

گوسفند میشنوه میره پیش گاو میگه:بلند شو. گاو هیچ حرکتی نمیکنه

روز دوم بازمیره میگه:بلند شو بایست. گاو هر کاری میکنه نمیتونه

 روز سوم گوسفندمیگه سعی کن پاشی وگرنه امروز کُشته میشی گاو با هزار زور پا میشه.

کشاورز میره میبینه گاو رو پاش وایساده. از خوشحالی میگه: گاو وایساده ! جشن میگیریم .گوسفند رو قربونی کنید
تیجه اخلاقی :خودتونو نخود هر آشی نکنید

/ 0 نظر / 32 بازدید