لــِــباسِ ســـالِ نـــو اَم را ،

ســـیاه خَواهَــــم دوخـــتْ . . .

کِـــه سیـــنِ اَولَـــم اِمســــال،

سوگ ِفـــاطِمه اَســت *

ما بی خیال حرمت مادر نمی شویم…..

ما جز محبت مادری ز زهرا ندیده ایم
ماها لباس عیدمان رامُحَرم خریده ایم

/ 0 نظر / 36 بازدید