برداشتن تبعیض مزایای دریافتی با سایر کارمندان مانند: کارانه ی ماهیانه ، اضافه کار، حق مسکن ، حق ایاب و ذهاب، حق مأموریت ، حق شیفت، بن خرید ، کمک های غیر نقدی ماهیانه، پاداش آخر سال ، پاداش بستن حساب ها، ، وام های چند ده میلیونی با درصدهای پایین جهت خرید خودرو و آپارتمان و موارد دیگر.
توضیح: الف: خانه های سازمانی که بسته به شرایط تا چند سال در اختیار کارمند قرار میگیرد و پس ازاتمام زمان به وی وام های مسکن با مبالغ قابل توجه و سود های اندک، تخصیص داده می شود. البته در مورد بانک ها و موسسات مالی که از همان روز اول وام های کم بهره مسکن به فراخور هر سال در نظر گرفته می شود.
ب: مزایای جانبی که به هر بهانه ای صرفا جهت کمک به کارمند تحت امرشان اعم از انواع کارانه ها ،حق سفر ، حق خرید لوازم ورزشی، حق آجیل ،حق خرید لوازم منزل، حق ماموریت ، حق ایاب و ذهاب ، حق مسکن ،کارت های خرید غیر نقدی، پاداش های متفرقه مثلا همین عیدی دهه فجر و عیدی پایان سال مجزا از عیدی مصوب دولت و بسیار موارد پنهانی که فقط خودشان مطلع هستند، پرداخت می شود. مثال تاسف برانگیز آنجاست که اگر فرزند هر یک از این کارمندان دیگر دولت در مدرسه معدل خوبی کسب نماید ، آن اداره به ولی دانش آموزهزینه ای را تحت عنوان جایزه یا کمک هزینه تحصیل پرداخت می نماید. حال آنکه فرزندان ما وقتی می خواهند در مدارس دولتی هم ثبت نام کنند از ما تقاضای شهریه می شود ....درد دارد آقای دکتر.....درررد...!!!
ج: بیشتر ارگان ها کارمندان خود را موظف می کنند که اجبارا به سفر بروند و برای وی حق سفر و مکان مناسب تعریف می کنند و هدف از اینکار را، برگرداندن انرژی از دست رفته کارمند ، فاصله گرفتن از محیط کاری و قرار گرفتن در جو خانواده برای تجدید قوای مجدد می دانند .

15-به جهت اینکه تمام ادارات و نهادها به نوعی جیره خوار آموزش و پرورش محسوب می گردند و به جهت بالا بردن مشارکت های مردمی مبلغ 200 ریال در تمام قبوض و فیش های هر دوره به عنوان مشارکت آموزشی دریافت گردد همچنین از تمام اسناد بانکی و دفتری هم مبلغ 200 ریال دریافت و به حساب آموزش و پرورش واریز گردد.
16-پرداخت 100 میلیون تومان غرامت برا ی فرهنگیان بالای 15 سال سابقه و 60 میلیون تومان زیر 15 سال سابقه برای رفع تبعیض های سالیان گذشته به جهت اعاده شان اقتصادی معلم.
توضیح : بر اساس ماده 125 قانون خدمات کشوری ، ضرایب حقوق در فصول دهم و سیزدهم همین قانون به تفکیک هر فصل ، متناسب با احکام این قانون در اولین سال اجراء پانصد ریال تعیین می گردد و در سالهای بعد حد اقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می گردد ، افزایش می یابد . اما دریغ که بر اساس جدول زیر هرگز دولت و مجلس به همان حد اقل هم برای فرهنگیان رضایت نداده است . جدول زیر گویای میزان افزایش حقوق فرهنگیان بر اساس بودجه های مصوب مجلس و میزان تورم سالیانه از سال 84 تا 94 است .

- حذف کامل هزینه های دارو و درمان و یا پوشش کامل تعهدات بیمه فرهنگیان.
20- عدم پایایی بخشنامه ها و قوانین در آموزش و پرورش.

- اختصاص بخشی از درآمد هدفمندی یارانه‌ها به آموزش و پرورش، همانند آنچه که به نظام سلامت و بهداشت و درمان اختصاص یافته است.
۲- تصویب و اجرای طرح رتبه بندی معلمان، پس از هماهنگی و جلب نظر نمایندگان حقیقی ایشان همانگونه که مورد نظر سیاست‌های کلی نظام است.
۳- انتخاب دست کم، سه تن از از مشاوران وزیر آموزش و پرورش از میان معلمان مشغول به تدریس در مقاطع ابتدایی و متوسطه اول و متوسطه دوم مدارس دولتی سراسرکشور به پیشنهاد معلمان یا نمایندگانِ آنها.
۴- تلاش در جهت حمایت و همراهیِ عملی و قانونی به منظور راه‌اندازیِ تشکلی صنفی و غیرسیاسی و مستقل توسط معلمان.
۵- اجرای هماهنگ و همه جانبه برنامه‌ها و تصمیماتی که هرچه سریعتر موجب کاهش قدرت عمل و سیطره موسسات آموزشی آزاد بر ارکان و اهداف نظام تعلیم و تربیت بشود.
۶- تلاش هماهنگ و شفاف دستگاه‌های مربوط در کنار وزارت آموزش و پرورش به منظور افزایش سطح درآمد و رفاه نیروهای صنف و ستاد آموزش و پرورش و درعمل، رفعِ هرگونه تبعیض در اجرای دقیق و عملیاتی نظام هماهنگ پرداخت به کارکنان دولت حقوق و مزایا .
۷- تصویب و اعلام قانونی مشخص به منظور صیانت حقوقی و قضایی از شخصیت و جایگاه معلم و مدرسه.
۸- توقفِ واگذاریِ مدارسِ دولتی به بخش خصوصی با شکل و ساختار فعلی.
۹- اعلام برنامه‌ای روشن از سوی مدیران ارشد وزارت آموزش و پرورش به منظور ایجاد انگیزه تدریس و تحصیل در میان معلمان و دانش‌آموزان حداکثر، طی یک ماه آینده.
۱۰- اعلام برنامه‌ای مدوّن و روشن و عملیاتی از جانب مدیران ارشد وزارت آموزش و پرورش برای به کارگیری نیروها و مدیران توانمند و جایگزینی آنها با مدیران ناکارآمد و سیاسی.
۱۱- ارائه گزارشی روشن و عملی از سوی مدیران ارشد وزارت آموزش و پرورش درخصوص نحوه تألیفِ کتب درسی و میزان انطباق آنها با اسناد بالادستی نظام همچون برنامه درس ملی، سند تحول بنیادین، اسناد چشم انداز توسعه و اقتصاد مقاومتی ظرف یک ماه آینده.
۱۲- ارائه گزارشی روشن و تحقیقی از میزان موفقیت و عملکرد معاونت اقتصادی آموزش و پرورش و نتایج عملکرد ۱۸ ماهه آن ظرف یک ماه آینده.
۱۳- ارائه و به کارگیری برنامه‌ای با هدف ایجاد زمینه و انگیزه‌های کافی بین معلمان به منظور افزایش اطلاعات و دانش علمی و تربیتیِ آنها منطبق با سرعت رشد اجتماعی تکنولوژی و تغییرات.

/ 0 نظر / 41 بازدید