لبخند

قوانین رانندگی در مشهد

قانون حق تقدم: اول نیسان مِره،بعد مو،بعد هرکی تِنیست

کاربرد راهنما: فقط تو عروس کشون به صورت جُفتی مِزنِم ،در مواقع عادی آرنج رِ از شیشه ماشین مِدم بیرون وعین بال کِفتر چاهی تِکون مِدم


چراغ قرمز،ورود ممنوع،دور زِدن ممنوع،ورود آقایان ممنوع و... بِرِ موتور سِوارا تعریف نِرِفته و موتور سِواری که نِتِنه از تو پیاده رو بِره موتور سوار نیست


چراغ زرد یعنی: گاز بِده یره فِس فِس نکو قِرمز رَف


انواع بوق

بوقِ یِواش یعنی: سِلام نوکَره دِیی

تک بوق یعنی : بِرِسونُمت
دو بوق یعنی: پَنرا دو نِفر

بوق ممتد یعنی:بِکِش کنار یَره نیسان آبی دِره میه

برگرفته از  www.akhtarnegar.blogfa.com

/ 4 نظر / 5 بازدید
احمد مردانی

دستت درد نکنه دیگه ولی جالب بود

سعید

[گل][گل][گل][بوسه][بوسه][بوسه][خجالت][خجالت][خجالت][قلب][قلب][قلب][گل][گل][گل][بوسه][بوسه][بوسه][خجالت][خجالت][خجالت][قلب][قلب][قلب][گل][گل][گل][بوسه][بوسه][بوسه][خجالت][خجالت][خجالت][قلب][قلب][قلب][گل][گل][گل][بوسه][بوسه][بوسه][خجالت][خجالت][خجالت][قلب][قلب][قلب][گل][گل][گل][بوسه][بوسه][بوسه][خجالت][خجالت][خجالت][قلب][قلب][قلب][گل][گل][گل][بوسه][بوسه][بوسه][خجالت][خجالت][خجالت][قلب][قلب][قلب][گل][گل][گل][بوسه][بوسه][بوسه][خجالت][خجالت][خجالت][قلب][قلب][قلب][گل][گل][گل][بوسه][بوسه][بوسه][خجالت][خجالت][خجالت][قلب][قلب][قلب][گل][گل][گل][بوسه][بوسه][بوسه][خجالت][خجالت][خجالت][قلب][قلب][قلب] [گل][گل][گل] کلاس آموزش زبان انگليسي [گل][گل][گل]

محمدرضا

روزگارخوش آن بودکه بادوست گذشت باقی همه بیحاصلی وبیخبری بود خیلی مخلصیم احمدآقای مردانی

1

12