عجیب ولی واقعی

میگن این قضیه تو مشهد اتفاق اُفتاده .... قضاوت با شما

مسافرکش بدون مسافر داشته میرفته یهو کنار خیابون یه مسافر مرد با قیافه ی مذهبی می بینه کنار میزنه سوارش میکنه و مسافر صندلی جلو میشینه.

یه دقیقه بعد مسافر از راننده تاکسی میپرسه :آقا منو میشناسی ؟ راننده میگه : نه.  یهو راننده واسه یه مسافر خانوم که دست تکون میده نگه میداره و خانومه عقب میشینه مسافر مرد از راننده دوباره میپرسه منو میشناسی؟

راننده میگه : نه. شما ؟ مسافر مرد میگه : من عزرائیلم راننده میگه : برو بابا اُسکول گیر آوردی؟

یهو خانومه از عقب به راننده میگه :ببخشید آقا شما دارین با کی حرف میزنین؟ راننده تا اینو می شنوه ترمز میزنه و از ترس فرار میکنه. بعد زنه و مرده با هم ماشینو میدزدن!!!!!!

/ 1 نظر / 24 بازدید
اریا

درود بر شما زیبا بود