بیــا حـــواس تقــدیر رو پـرت کنـیم


تـو صـداش کن..مـن دزدکی فاصـله ها رو برمــــیدارم

/ 2 نظر / 31 بازدید
همکار

از تقدیر بدم میاد... چون بد جور آدمو دور میزنه....

همکار

از تقدیر بدم میاد... چون بد جور آدمو دور میزنه....