تولد گوساله !!!!

تمیز کردن بدن گوساله توسط مادر....

 تلاش برای سر پا ایستادن  ... دقایقی بعد از تولد

کمک مادر برای ایستادن  فرزندش

افتادن چند باره.....

باز هم تلاش برای روی پای خود ایستادن....

بعد از کمک به گوساله برای شیر خوردن...... حالا با خوردن کمی شیر... به تنهایی بر روی پاهای خود می ایستد

بعد از خوردن شیر... استراحت در کنار مادر ... 

چشمان ور قلمبیده!!! ..... که  تازه به جهان گشوده شده/ کمی متعجب ولی آرام فقط به دوربین نگاه می کند

/ 1 نظر / 170 بازدید

چه عجب شما پیداتون شد...[نیشخند]